Sprawozdanie w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na likwidację bloków I-IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii „Program Kozłoduj” cz I Elektrownie jądrowe Sprawozdanie R. Harms w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na likwidację  bloków I-IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii „Program Kozłoduj”

Sprawozdanie to odpowiada na inicjatywę KE w sprawie finansowania, które okazało się niezbędne w skutek konieczności rozmontowania w sposób spójny z traktatem bloków I-IV w elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii. 300mln euro to kwota proponowana przez KE. 120mln wydane ma zostać na zamknięcie bloków III i IV, aby nie było możliwości ponownego włączenia elektrowni. Trzeba jednak sprawdzić, co stanie się z odpadami promieniotwórczymi po zamknięciu. Nie jest łatwo otrzymać informacje na temat składowania tego typu odpadów. Z obecnie posiadanych informacji nie ma wystarczającej ochrony – eksport z powrotem do Rosji do ponownego przetworzenia tych elementów. Czy kiedykolwiek będzie możliwe ich składowanie w Bułgarii nie wiadomo.120mln można by wykorzystać, jeśli Bułgaria obieca, że nie będzie odsyłać odpadów z powrotem do Rosji i stworzy nowy projekt rozwiązania problemu tych odpadów. Strategia rządu bułgarskiego, jeśli chodzi o odpady promieniotwórcze nie jest jasna i na razie te pieniądze powinny zostać wydane na strategię unieszkodliwiania tych odpadów i ich składowania. Z komunikatu przedstawionego przez rząd bułgarski nie wyniosłam wrażenia, że Bułgaria jest gotowa przedstawić nam strategie zamknięcia Kozłoduju.

Kalfin: Celem jest stworzenie równych reguł postępowania dla wszystkich państw, które mają energetykę jądrową. Duże koszty likwidacji i stymulowanie bardziej racjonalnego gospodarowania energią. Lepiej wydać 40% funduszy na rzecz racjonalnego zużycia energii niż na budowę centrum składowania odpadów radioaktywnych. Po zamknięciu elektrowni w Bułgarii szerzej stosowana będzie energetyka oparta na węglu. Składowanie odpadów  radioaktywnych zasługuje na szerszą debatę. Inne państwa mogłyby potraktować to, jako  precedens by wykorzystywać fundusze unijne do budowania swoich składowisk. Niemożliwe  jest przeniesienie odpadów z basenów w III i IV bloku do składowiska. Byłoby to złamanie  traktatu akcesyjnego. Debata w naszej komisji powinna zostać pogłębiona.