Sprawozdanie w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na likwidację bloków I-IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii „Program Kozłoduj” cz II elektrownie jądroweUrutchev: Należy zadbać o odpowiednie warunki rozbiórki reaktorów. Stanowisko sprawozdawczyni w znacznym stopniu zmienia rozporządzenie komisji. Zamknięte zostały 4 bloki w oparciu o warunki wsparcia przedstawione przez KE. Nie możemy zamknąć tak dużej elektrowni bez jakichkolwiek konsekwencji. W Bułgarii system energetyczny przygotował się do rozbiórki tych reaktorów i ograniczenia tak znacznych mocy energetycznych. Rozbiórka  elektrowni jądrowej została negatywnie przyjęta przez opinię publiczną w Bułgarii i  pojawiają się głosy za ponownych otwarciem tych bloków. Społeczeństwo musi odczuć  wsparcie UE w innych sektorach (szpitalnictwo, budynki publiczne). Ograniczono tam koszty i zużycie energii, co było odczuwalne dla społeczeństwa w formie obniżenia ogrzewania.  Przeorientowanie pomocy w wysokości 120mln to przesunięcie tej sumy na inny problem nie  stanowi żadnego rozwiązania problemu i nie jest to rozsądny sposób wydatkowania środków  europejskich. W sprawozdaniu wielokrotnie podkreśla się zakłócenia konkurencji, mówi się o unikaniu wspierania finansowego produkcji elektryczności. Wykorzystanie tej sumy na  rozwiązanie problemu odpadów radioaktywnych nie jest dobrym rozwiązaniem.

Ransdorf: Chodzi o najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa tej elektrowni jądrowej i jej  zamknięcie. W pozostałych aspektach nie zgadzam się ze sprawozdawczynią. Koszt zamknięcia tej elektrowni i rekompensata za obniżenie mocy energetycznych były ustalane w  traktacie akcesyjnym Bułgarii. Obecnie kraj ten znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji  społecznej. Nie można doprowadzić do destabilizacji i zmian społecznych w regionie  Bałkanów.

Komisja Europejska: Konieczna będzie kontynuacja wysiłków w elektrowni jądrowej w Kozłoduju, a działania te muszą zostać zakończone przed rokiem 2013.  180mln euro na rzecz rekonstrukcji jest do przyjęcia (propozycja sprawozdawczyni),  natomiast 120mln euro może być przeznaczone na zwiększenie skuteczności energetycznej i  projekt składowania zużytych elementów spalania. Zaproponowaliśmy by finansowanie  przebiegało w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku  Odbudowy i Rozwoju. Finansowanie to ma się odbywać w sposób całkowicie przejrzysty.  Trybunał Obrachunkowy prowadzi już w tej chwili audyt.