Przedstawienie sprawozdania dotyczącego wzajemnej weryfikacji testów warunków skrajnych przeprowadzonych w europejskich elektrowniach jądrowych cz.I elektrownie jądrowePrzewodnicząca P.Toia: Komisja ITRE zwróciła uwagę na sytuację elektrowni jądrowych w UE. Zlecono wykonanie symulacji i przeprowadzenie oceny sytuacji bieżącej oraz zbadanie przyszłości Euroatomu w kontekście programu Horyzont 2020.

Ekspert Komisji Europejskiej: Celem badania jest wprowadzenie metodologii przeprowadzania stres-testów elektrowni atomowych w państwach członkowskich UE oraz państwach ościennych. Nadrzędnym celem jest jednak określenie ram bezpieczeństwa europejskich elektrowni atomowych. Regulatorzy krajowi z państw członkowskich oraz Szwajcarii i Ukrainy wykonali testy określone przez regulatorów UE. Celem było przeprowadzenie testów przy założeniu wystąpienia katastrofy naturalnej podobnej do tej, jaka wystąpiła w Japonii. Wyniki testów 150 reaktorów oceniało 80 ekspertów z całego świata. Na podstawie wyników opracowano raport zaleceń, które mają być wdrożone w państwach członkowskich oraz Szwajcarii i Ukrainie.

Ekspert Francuskiej Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego: Trzy najważniejsze tematy to:
− Test warunków skrajnych
− Omówienie testu warunków skrajnych
− Omówienie oceny testu

Sytuacja w Fukushimie przebiegała w następujący sposób. Pod wpływem tsunami cała instalacja została zalana. Wystąpił większy problem środowiskowy niż się spodziewano. Sytuacja przekształciła się w cały szereg problemów, które trudno było opanować.

Pytania jakie sobie postawiliśmy to:
− Ryzyko środowiskowe
− Utrata kontroli nad reaktorami
− Zarządzanie w sytuacji wystąpienia awarii.