Przedstawienie sprawozdania dotyczącego wzajemnej weryfikacji testów warunków skrajnych przeprowadzonych w europejskich elektrowniach jądrowych cz.IV elektrownie jądroweF. Hall: Trzeba zbadać sytuację gdy elektrownia jądrowa zostaje odcięta od świata i nie ma kontaktu telefonicznego, ani drogowego z jej załogą. W takiej sytuacji potrzebne są pasywne środki bezpieczeństwa.

L. Kolarska-Bobińska: W innej sytuacji są kraje, które posiadają już elektrownie atomowe, a w innej te, które dopiero je budują. Potrzebne są wytyczne jakie mają spełniać nowopowstające obiekty.

P. Skinner: Należy wziąć pod uwagę lokalizację geograficzną UE i zbadać czy istnieje ryzyko wystąpienia trzęsień ziemi podobnych do tych, które wystąpiły w Japonii. Trzeba też zbadać czy ewentualna katastrofa samolotu miałaby wpływ na środowisko, a jeśli tak to jaki.

Ekspert Komisji Europejskiej: Komisja musi sporządzić sprawozdanie dla Rady Europy i PE. Odbędzie się debata i zostanie przeprowadzony proces legislacyjny.

Najważniejsze są:
− Zarządzenia i niezależność regulatorów krajowych
− Kryteria techniczne
− Przejrzystość zarządzania obiektami atomowymi

Rezultaty testów warunków skrajnych mają służyć wdrożeniu nowych działań przez regulatorów krajowych.

Ekspert Komisji Europejskiej: Odpowiedzialność za kontrolę bezpieczeństwa stoi przede wszystkim po stronie krajowych organów regulacyjnych. Inspekcje obiektów atomowych są właśnie w kompetencji krajowych tych instytucji. Przewidywane koszty działań są duże. Dla Francji szacowany koszt działań to pomiędzy 100, a 200 mln €. Obecnie Komisja zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem kryzysowym. Niezmiernie istotne jest wdrożenie w państwach członkowskich zaleceń Komisji.