Przedstawienie sprawozdania dotyczącego wzajemnej weryfikacji testów warunków skrajnych przeprowadzonych w europejskich elektrowniach jądrowych cz.III elektrownie jądroweR. J. Cizelj: Potrzeba zsynchronizować wyniki testów bezpieczeństwa w całej UE. W oparciu o wyniki oczekiwane są nowe przepisy. Trzeba przeanalizować do jakich zmian dojdzie w wyniku przeprowadzenia testów. Potrzeba przeprowadzić szeroką kampanię informującą opinię publiczną o wynikach testów. Niezmiernie ważna jest też ocena wiarygodności testów.

M. Rivasi: Sytuacja w poszczególnych krajach jest bardzo różna. Trzeba sprawdzić, które z 143 elektrowni atomowych w UE są najbardziej narażone na ryzyko. Są kraje, w których są 3 elektrownie atomowe i takie jak Francja gdzie jest ich 53. Trzeba zapewnić i sprawdzić wykonanie prac zabezpieczających w poszczególnych zakładach. Istotne jest też wykonanie zabezpieczenia przed wydostaniem się substancji radioaktywnych do środowiska.

Y. Jadot: Przyczyną awarii mogą być katastrofy naturalne, ale także ryzyko wynikające z czynnika ludzkiego.

Z. Balcytis: Trwają debaty nt. przyszłości reaktorów atomowych w UE. Litwa zdecydowała się na zamknięcie części swoich reaktorów. Trzeba zbadać, które z reaktorów nie spełniają wymogów bezpieczeństwa i doprowadzić do ich zamknięcia. Niektóre z państw członkowskich nie poświęcają wystarczająco dużo uwagi kwestiom bezpieczeństwa atomowego. Wiadomo także, że poprawa bezpieczeństwa wymaga dużych nakładów finansowych.

R. Harms: Należy ustalić czy są potrzebne dalsze badania i testy na miejscu. Niezbędna jest izolacja elektrowni jądrowych na wypadek awarii. Trzeba przeprowadzić ocenę scenariusza katastrofy samolotu pasażerskiego na terenie elektrowni. Nie wolno zapominać, że reaktory w Fukushimie do dziś nie są pod kontrolą. Potrzebny jest plan ewakuacji dużych miast europejskich na wypadek awarii elektrowni.

G. Franco: Najważniejsze jest wprowadzenie wytycznych i zaleceń przez państwa członkowskie.