Przedstawienie sprawozdania dotyczącego wzajemnej weryfikacji testów warunków skrajnych przeprowadzonych w europejskich elektrowniach jądrowych cz.II elektrownie jądroweOperatorzy elektrowni jądrowych wykonali testy na podstawie zaleceń regulatorów UE. Wykonano ocenę partnerską, czyli ocenę zaleceń regulatorów narodowych. Ocena była niezależna od regulatorów krajowych. Eksperci z tzw. krajów nie-jądrowych mieli takie same prawa jak eksperci z krajów, w których są elektrownie atomowe. Zebrano 17 sprawozdań od regulatorów krajowych. Eksperci przeczytali dostarczone raporty, zadawali pytania regulatorom krajowym i na tej podstawie przygotowali ocenę. Sześcioosobowy zespół został wysłany do każdego z 17 krajów i przeprowadzał kontrolę, nie będącą inspekcją. Dokonano też oceny komunikacji operatorów elektrowni z opinią publiczną. Wynik całego procesu to 18 sprawozdań. Jedno główne, będące oceną perspektyw UE oraz 17 zaleceń dla poszczególnych krajów. W wyniku oceny partnerskiej stwierdzono, że podejmowane są kroki w celu poprawy bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy testów potraktowali sytuację poważnie. W wielu tematach stanowisko jest zbieżne.

Podjęto już pewne kroki mające na celu poprawę bezpieczeństwa tj.:
− Zainstalowanie mobilnych generatorów energii elektrycznej
− Zainstalowanie dodatkowych pomp
− Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.

Stwierdzono rozbieżności w ocenie zagrożenia środowiskowego przez każdy z krajów. Unijne zalecenie polega na obowiązkowych okresowych ocenach ryzyka i zagrożeń. To pozwoli na sprawdzenie i ocenę bezpieczeństwa oraz postępu we wprowadzaniu nowych, podwyższonych standardów bezpieczeństwa. Wydano też zalecenie sprawdzenia instalacji bezpieczeństwa. W wypadku awarii trzeba wyizolować i zamknąć ognisko kryzysu. Zalecenie nakazuje też wdrożenie środków pozwalających na ograniczenie skali zagrożenia i zniszczeń oraz nakłada na operatorów obowiązek ograniczenia dostępu do elektrowni. Urządzenia awaryjne należy zlokalizować w bunkrach mogących zabezpieczyć sprzęt bezpośrednio po wypadku. Zalecono także wybudowanie budynku, który tak jak w Fukushimie, pozwoli załodze elektrowni, w bezpieczny sposób, zostać na terenie zakładu po awarii, aby pomóc w usuwaniu skutków wypadku i zabezpieczeniu miejsca. Zaleca się także zabezpieczenie terenów wokół zakładu. Te wytyczne mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w UE.