Program zamykania obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i Słowacji cz.II elektrownie jądroweSprawozdawca: G. Chichester : Unia obiecywała pomoc finansową dla krajów chcących likwidować elektrownie jądrowe. Ta pomoc jest niewystarczająca. Trzeba to przeanalizować. Rada proponuje podział krajów osobno na Litwę i osobno na Bułgarię i Słowację. Należy się zastanowić nad podstawą prawną

A. Vidal-Quadras: Ważna jest kontrola wykonania wyznaczonych celów. Należy ustalić źródła finansowania. Trzeba uważać na niespójność. Litwa jest specyficzna i należy traktować ją indywidualnie.

I. Kalfin: Ważna jest podstawa prawna i wspólne podejście tych krajów.

R. Harms: Powinna być jedna procedura. Potrzebna jest debata dotycząca składowania odpadów i ich utylizacja. Najważniejsze jest bezpieczeństwo obywateli.

J. Paska: Bułgaria i Litwa mają budować składowiska. Na Słowacji nie ma wsparcia dla takiej inwestycji.

Z. Balcytis: Likwidacja elektrowni atomowych to nie tylko kwestia techniczna, ale również polityczna. Litwa była eksporterem energii, teraz będzie importerem.

J-P. Audy: Program musi być odpowiednio kontrolowany przez Komisję Europejską.

M-J. Marinescu: Ważne jest sprawozdanie Komisji Kontroli po wizycie na Litwie Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska: Było porozumienie Komisji, Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego żeby inwestować w bezpieczeństwo nuklearne. I to jest wprowadzane w życie. Trzeba się skupić na gospodarowaniu odpadami.

Sprawozdawca: G. Chichester : Jest problem z podstawą prawną. Trzeba znaleźć rozwiązanie.