Program zamykania obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji cz.I elektrownie jądroweSprawozdawca: G. Chichester : Potrzebne jest wypracowanie kompromisów. Ważne by podjąć decyzję, czy wszystkie trzy państwa powinny być traktowane jednakowo, ponieważ różne są traktaty akcesyjne. Lepszym rozwiązaniem są chyba jednak dwie podstawy prawne. Różne są również etapy zamykania elektrowni jądrowych. Ważne są kwestie kwot przeznaczanych na wyjście z energii jądrowych w tych krajach. Proces wspierania tego wyjścia jest konieczny i finansowany z budżetu europejskiego dlatego, że elektrownie działające w tych krajach teoretycznie mogłyby jeszcze działać, jednak są one niebezpieczne i trzeba pomóc je zlikwidować.

A.Vidal Quadras: Unia nie wspiera wszystkich krajów jednakowo. Związane jest to z traktatem akcesyjnym w każdym z krajów. Wszędzie są inne ramy czasowe. W przypadku Słowacji i Bułgarii terminy te są przekroczone. Litwa wciąż ma czas, żeby wywiązać się ze swoich zobowiązań. Różne są podstawy prawne w tych dwóch przypadkach. W przypadku Bułgarii i Słowacji to art. 2 i 3 Euroatom, w przypadku Litwy to protokół 4. Ważna jest kwestia oceny przez Komisję pomocy udzielonej tym krajom. Ważna jest bezpieczna likwidacja tych obiektów.

Z. Balcytis: Sytuacja na Litwie jest specyficzna. Ważne są kwestie finansowania, między innymi po roku 2020. Ważne są kwestie prawne. Kraje stają się trochę królikami doświadczalnymi. Potrzebne jest wsparcie. Chodzi przecież o zagrożenia jądrowe. Oszczędzanie na bezpieczeństwie jest ryzykowne. Trzeba pamiętać o Ukrainie. Koszty odbudowy po Czarnobylu wynoszą ok. 7% budżetu. Kolejny betonowy sarkofag nad elektrownią będzie kosztował 1,2 mld. dolarów. Coś takiego nie może zdarzyć się w Unii Europejskiej.

R. Morkunaite-Mikuleniene: Cena energii na Litwie od czasu zamknięcia pierwszego bloku wzrosła o 30% . Litwa musi korzystać z energii pochodzącej z Rosji. Dziwi chęć wycofania się z finansowania związanego z wychodzeniem z energii jądrowej.

A. Meszaros: Słowacja musiała zobowiązać się do rozbiórki dwóch bloków. Przez to musiała się dalej uzależniać od energii z Rosji. Koszty które Słowacja ponosi z powodu demontażu są kolosalne. Wsparcie ze strony komisji jest zbyt małe. Potrzebne jest finansowanie na poziomie 300 mln. euro.

Komisja Europejska: Finansowane może być tylko rozbieranie elektrowni jądrowych. Wszystko powinno podlegać pod Euratom, nie traktat akcesyjny. Komisja nie zgadza się na różne podstawy prawne.

Sprawozdawca: G. Chichester : Jest wiele trudności związanych ze skonsolidowaniem
podstawy prawnej. Należy to dobrze przeanalizować.