Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi elektrownie jądrowePostępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi

R. Jorda Cizelj: dyrektywa dotycząca postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi z elektrowni jądrowych jest w Europie niezbędna. Tekst ten opiera się na Traktacie Euratom i dlatego podlega procedurze konsultacji. Celem jest sprawiedliwe traktowanie na rynku konkurencji. Komisja musi mieć również możliwość kontroli procesów i zainstalowanych systemów i sposób, w jaki radzą sobie państwa członkowskie w tym zakresie. Dyrektywa została dobrze przygotowana.

Hall: niezwykle pozytywny jest fakt, że zdecydowano się na wspólny rynek. Do tej pory koszt odpadów pokrywany jest przez państwa i nie jest on włączony w opłaty za energię. Zakopywanie odpadów na dużej głębokości nie wydaje się być właściwym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie.

Przedstawiciel KE: kwestia ta dotyczy wszystkich państw członkowskich, które w jakimś stopniu generują materiały radioaktywne.