Podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego cz.II elektrownie jądroweSprawozdwaca T. Ulmer: Jest to sprawozdanie bardzo techniczne. Dotychczasowe normy bezpieczeństwa dot. elektrowni jądrowych powinny zostać podsumowane w jednej nowej dyrektywie bądź rozporządzeniu. Powinny powstać nowe zaktualizowane przepisy zajmujące się promieniowaniem jonizującym oraz ochroną ludzi przed nim. Istnieje wiele przepisów dotyczących tego zagadnienia w Euratomie. Wszystkie one są realizowane w tym rozporządzeniu. Ważne, aby Komisja przedstawiła swój harmonogram działań w tej sprawie. Najpierw potrzeba będzie przeprowadzić odpowiednie badania naukowe, żeby mieć ugruntowaną podstawę do działania.

M. Rivasi: Jest wiele dyrektyw w tej sprawie. Trzeba zadbać, aby energia jądrowa mogła się rozwijać w bezpieczny sposób. Parlament musi mieć możliwość współdecyzji w tej kwestii. Natomiast w przypadku, kiedy obowiązujące dyrektywy znajdują się w zakresie Traktatu Euroatom jest tylko funkcja opiniodawcza. Obecnie istniejące dopuszczalne normy jednostek promieniotwórczych powinny zostać jeszcze ograniczone na podstawie nowych danych. Inną kwestią są dawki referencyjne. W przypadku awarii każdy kraj będzie mógł się zmieścić w wartościach od 20 do 30 jednostek. Jest to katastrofa i ważne jest, aby się do tego odnieść. W przypadku Fukushimy była mowa o 20 jednostkach jest to bardzo wysoka dawka. W przypadku pracowników przepisy nowej dyrektywy również są kontrowersyjne, ponieważ osoby od 16 do 20 roku życia będą mogły być narażone na promieniowanie rzędu 6 jednostek rocznie. Jest to już ryzykowna dawka. W tej propozycji trzeba też się odnieść do uwalniania odpadów radioaktywnych do środowiska.

M. Ouzky: Sprawozdanie to jest do przyjęcia. Trzeba zwiększyć poziom bezpieczeństwa ludności przed promieniowaniem jonizującym.

Komisja Europejska: Jest to ważny krok w kierunku poprawy ochrony zdrowia ludzi przed promieniowaniem jonizującym. Ochrona środowiska powinna być uwzględniona w tej propozycji w sposób spójny wraz z ochroną zdrowia ludzi.