Kompleksowe oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej oraz działania powiązane cz.II elektrownie jądroweS.A. Ticau: Należy skoncentrować się na bezpieczeństwie energetyki atomowej. Potrzebne są okresowe przeglądy instalacji i zakładów. Najrzadziej raz na 5 lat. Ocena bezpieczeństwa musi być oparta na wspólnych standardach. Potrzeba określonej liczby wykwalifikowanych pracowników dla prawidłowego funkcjonowania każdego zakładu. Procedury bezpieczeństwa powinny być przestrzegane niezależnie od oszczędności.

V. Prodi: Bezpieczeństwo powinno dotyczyć całego życia reaktora. Niezbędne jest oszacowanie kosztów składowania i utylizowania reaktorów i odpadów jądrowych. Trzeba znaleźć miejsca i opracować technologię utylizacji odpadów jądrowych.

A. Vidal-Quadras: Debata nt. bezpieczeństwa jądrowego musi być oparta na faktach, a nie na ideologii. Przygotowano rekomendacje i plan działań. Jest duże pole do poprawy działań i procedur. Nie ma powodów do zamykania żadnego zakładu. PE powinien zająć się bezpieczeństwem jądrowym.

C. Turmes: Projekt rezolucji jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji i zmian. Podczas testów nie we wszystkich krajach sprawdzono problem upadku samolotu na elektrownię atomową. Trzeba utworzyć ranking elektrowni jądrowych. Nie można zapominać o olbrzymich kosztach awarii jądrowych. Podatnik japoński zapłacił 96 mld € za usuwanie skutków awarii w Fukushimie. Za wypadki jądrowe w UE będą musieli płacić podatnicy. To jest złe podejście. Firmy, które zakładają farmy wiatrowe muszą płacić także za rozbiórkę tych farm i ewentualne straty oraz inne koszty, tak się nie dzieje w przypadku firm będących operatorami zakładów jądrowych. Takie postępowanie tworzy nierówność na rynku. Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Dokument jest bardzo wyważony. Udało się wdrożyć rekomendacje po serii testów, przygotować zakłady jądrowe na nieprzewidziane zdarzenia oraz dokonać przeglądu dyrektywy nt. bezpieczeństwa jądrowego i przeprowadzić spójną ocenę wszystkich elektrowni atomowych w UE. Stres-testy były bezprecedensowym przedsięwzięciem w UE. Przeprowadzono dobrowolną, spójną i jednorazową ocenę wszystkich instalacji jądrowych w UE. Wyniki badań są uznawane jako punkt odniesienia na poziomie międzynarodowym.  Wyniki testów trzeba przełożyć na konkretne inwestycje. Do końca roku 2012 KE powinna otrzymać krajowe plany działań poprawiających bezpieczeństwo. Do połowy 2014 zostanie przygotowany raport dot. poprawy bezpieczeństwa. Za najistotniejsze uznano przygotowanie zakładów na nagłe wypadki. Nawiązano współpracę z krajami ościennymi w/w testów. Ukraina i Szwajcaria dokonały całkowitego przeprowadzenia testów. Wdrażane są poprawki do konwencji prawa międzynarodowego. Wypadki zakładów jądrowych nie znają granic narodowych. Trzeba pracować nad wdrożeniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.