Instrument na rzecz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego elektrownie jądroweSprawozdawca H. Krahmer : Istotna jest współpraca z krajami trzecimi. Jeżeli chodzi o standardy bezpieczeństwa, oczekujemy porozumień. Kontrolerzy i osoby dbające o bezpieczeństwo muszą być w pełni niezależni. Nie powinno się subwencjonować budowy elektrowni atomowych środkami europejskimi, powinno się wspierać bezpieczeństwo przy wykorzystywaniu tej energii. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo i koordynację miedzy krajami posiadającymi elektrownie jądrowe. Potrzebny jest wysoko wykwalifikowany personel.

R. Jordan Cizelj: Ważna jest rola PE – który powinien być na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji. Trzeba połączyć to z programem Euroatom. Powinniśmy uczestniczyć w testach obciążeniowych.

A. Vidal-Quadras: Wiele krajów trzecich angażuje się w budowę elektrowni jądrowych. UE musi dopilnować by kraje te budowały bezpieczne elektrownie zgodne ze naszymi standardami. Ważna jest niezależna rola organów regulujących. Istotne by zaangażować europejskich ekspertów w programach państw trzecich.

Y. Jadot: Bangladesz planuje elektrownie jądrowe. Ten kraj jest rok rocznie zatapiany w 2/3. To duże ryzyko. Testy obciążeniowe nie są wystarczające. Nie biorą pod uwagę zamachów terrorystycznych, czy pożarów. Trzeba osiągnąć niezależność organów zarządzających. Trzeba to oddzielić od polityki.

Sprawozdawca H. Krahmer : Organy regulujące, kwestia zarządzania to priorytety. Nie możemy skupiać się na Bangladeszu.