Bezpieczeństwo nuklearne elektrownie jądrowe Bezpieczeństwo nuklearne

Konieczne jest przeprowadzenie testów bezpieczeństwa w całej UE. Niezbędne są wspólne ramy działania, które umożliwią maksymalne bezpieczeństwo dla obywateli UE. Przygotowano propozycje ”testów stresowych”. Komisja wydała odpowiednie zalecenia. Ważna jest jednolitość działań i autorytet organów wykonujących testy w elektrowniach jądrowych. Kontrole krzyżowe powinny zagwarantować maksymalnie spójne i konsekwentne przeprowadzanie testów stresowych. Opracowywane są kryteria kontrolne, nad konkretnymi priorytetami i sposobami postępowania. Ważne jest przygotowanie wspólnej interwencji europejskiej, która będzie reagowała na wypadki związane z energia atomową. Przygotowane zostaną wspólne kryteria i przeglądy by zagwarantować przejrzystość stosowania kryteriów. Wobec Parlamentu, organizacji pozarządowych, opinii publicznej należy zastosować zasadę pełnej przejrzystości.

Wyniki testów stresowych będą omówione z PE i Radą. Należy nawiązać odpowiedni kontakt z właścicielami instalacji, elektrowni atomowych. Informacje zostaną wykorzystane jako podstawa dla przeglądu ”pure review”. Konieczne jest podniesienie autorytetu instytucji europejskich. Planowane są kontrole w instalacjach krajowych. Rada poprosiła KE żeby do końca roku przeprowadzić analizę przepisów dotyczących bezpieczeństwa nuklearnego.Należy przeprowadzić ewaluacje kontroli i bezpieczeństwa atomowego. Uwzględnione zostaną wyniki testów. Państwa członkowskie w pełni i w terminie tj. do 22 czerwca implementowały Dyrektywę dt. Bezpieczeństwa Nuklearnego. Dyrektywa o usuwaniu niebezpiecznych odpadów radioaktywnych ma coraz większe znaczenie w kontekście wydarzeń z Japonii. Testy stresowe powinny być stosowane również poza UE (Ukraina, Rosja, Szwajcaria, Armenia). Niezbędne jest przeprowadzenie rozmów z krajami które rozważają budowę elektrowni atomowych (Turcja i Białoruś). Należy stworzyć globalne partnerstwo bezpieczeństwa w Europie.