Kompleksowe oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej oraz działania powiązane cz.I elektrownie jądroweSprawozdawca A. Sartori: Komisja ITRE opracowała projekt rezolucji, który ma wejść w życie 01.01.2013. Projekt jest wynikiem kompromisu pomiędzy poszczególnymi grupami politycznymi.

P. del Castillo: Trzeba podkreślić, iż testy wytrzymałościowe w UE zostały przeprowadzone po wypadku w Fukushimie. Nie stwierdzono poważnych problemów dotyczących bezpieczeństwa w żadnej ze sprawdzanych elektrowni w UE. Wykryto jednak pewne niedociągnięcia w procedurach bezpieczeństwa elektrowni. W związku z tym trzeba dopracować minimalne zalecenia bezpieczeństwa sektora jądrowego.

F. Hall: Nie ma potrzebny natychmiastowego zamykania żadnej elektrowni jądrowej, ale wykryto setki niedociągnięć. Trzeba wprowadzić zasady najlepszych praktyk, by poprawić bezpieczeństwo. Koszty funkcjonowania branży jądrowej wzrastają. Opracowywane przepisy muszą nawiązywać do procedur EuroAtom.

Z. Balcytis: Wyniki badań wytrzymałościowych powinny cieszyć. Normy i standardy bezpieczeństwa powinny być ujednolicone we wszystkich państwach członkowskich. Pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa istniejących i działających zakładów, ale nie należy zapominać o elektrowniach zamykanych oraz już zamkniętych. Odpady jądrowe będą musiały być składowane przez wiele lat. Przepisy dot. bezpieczeństwa muszą być jasne i klarowne.

J. Brezina: Rezultaty testów zostały wykorzystane do celów politycznych. Energia jądrowa nie powinna mieć podtestu politycznego. Oceny testów są interpretowane w różny sposób przez różne grupy polityczne.

E. Tosenovsky: Zakłady jądrowe są w dobrej kondycji i żaden z nich nie wymaga zamknięcia. Wielu obywateli niepokoiło się o wyniki testu. Nadzór nuklearny funkcjonuje dobrze, tak samo jak Agendy Europejskie. Nie ma konieczności zmiany obecnego systemu nadzoru.

R. Jordan Cizelj: W Japonii problemem nie była technologia tylko inne błędy. Kraje UE mają wysoki poziom bezpieczeństwa elektrowni atomowych. Należy zbadać, czy nie potrzeba uzupełnień legislacyjnych w tej kwestii. Europejskie standardy bezpieczeństwa powinny być standardami ogólnoświatowymi.

E. Herczog: Inicjatywa UE cały czas się rozszerza. Opracowywane sprawozdanie musi być uzgodnione i przyjęte. Komisja ITRE nie zwróciła się o stworzenie listy rankingowej elektrowni atomowych. W żadnym z krajów polityka w/s elektrowni atomowych nie zmieniła się po przeprowadzeniu testu. Należy przyjrzeć się wynikom testu.

J.P. Audy: Nie mamy ekspertyzy technicznej jakości przeprowadzonych kontroli. Energia jądrowa musi funkcjonować w sposób przejrzysty. Trzeba uwzględnić wszystkie koszty funkcjonowania elektrowni, także te eksploatacyjne.